پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

دسته بندی این مطلب: آمار
در حال حاظر شما فایل با عنوان پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) را دنبال می کنید .

چکیده :
سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .


فهرست:
چکیده
پیشگفتار
رهنمودها
مقدمه
مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از
صورت وضعیت عملیات دولت
خالص / ناخالص تراز عملیاتی
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
ترازنامه
طلای پولی و حق برداشت مخصوص
صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
معیارهای تخلیلی GFS
تراز عملیاتی خالص / ناخالص
خالص وام دهی / وام گیری
مازاد / کسری نقدی
ترالی مالی کلی
تراز کلی مقدماتی
تراز عملیاتی مقدماتی
سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل
مروری بر تحقیقات انجام شده
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
جمع آوری اطلاعات
ابراز اندازه گیری اطلاعات
تجزیه وتحلیل نتایج
رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهاد

  • پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده

  • دانلود پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده,بررسی استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده,پاورپوینت جامع و کامل استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده,کاملترین پاورپوینت استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده